De Zorgpraktijk

Den Hoorn 9
2712 BB Zoetermeer
info@dezorgpraktijk.nl
079-3165073

Privacy regeling

Natuurlijk gaan we in
De Zorgpraktijk zorgvuldig met uw gegevens om, daarom zijn er naast de Wet bescherming persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement.

Locatie: Home » Privacy regeling

Privacy regeling

Uw therapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en persoonlijke gegevens. Op deze registratie is de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.

REGLEMENT

Uiteraard gaat uw therapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet bescherming persoonsgegevens, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.