De Zorgpraktijk

Den Hoorn 9
2712 BB Zoetermeer
info@dezorgpraktijk.nl
079-3165073

Bejegening

Zorgvuldige bejegening is een van de meest belangrijke randvoorwaarden voor goede zorg.

Daarom worden de officiële richtlijnen gehanteerd.

Locatie: Home » Bejegening

Bejegening

Voor de omgang met en het behandelen van de cliënt zijn er ook een aantal richtlijnen opgesteld die door de praktijk worden gehanteerd. De officiële richtlijnen zijn op de praktijk beschikbaar.

Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.