De Zorgpraktijk

Den Hoorn 9
2712 BB Zoetermeer
info@dezorgpraktijk.nl
079-3165073

Acupunctuur

In China gaat de geschiedenis van de acupunctuur zo'n vijfduizend jaar terug. Uit inscripties in steen en andere bronnen blijkt, dat men toen al op de hoogte was van een relatie tussen de oppervlakte van het lichaam en de inwendige organen. Het basisprincipe van de acupunctuur - Yin en Yang - werd reeds eeuwenlang bij talrijke volkeren toegepast.

Locatie: Home ยป Acupunctuur

Acupunctuur

acu punten hoofd 150 150 AcupunctuurAcupunctuur is een geneeswijze die ongeveer 3500 jaar geleden haar oorsprong kende in China en al duizenden jaren een vast onderdeel is van de Traditionele Chinese Geneeskunst.
De oorspronkelijke naam was Zhenjiu, dat acupunctuur en moxa betekent. De term acupunctuur is afgeleid van de Latijnse woorden acus (naald) en punctura (steek). Moxa wijst op het opwarmen van punten of zones op de huid.
Acupunctuur geneest ziekten of verlicht de klachten die een bepaalde ziekte met zich mee kan brengen. Het is bovendien een methode om ziekten te voorkomen. Acupunctuur vergroot de natuurlijke weerstand tegen ziekte, verhoogt de pijndrempel en vergroot de levenslust.
Hoewel acupunctuur door het grote publiek nog steeds wordt gezien als een techniek om pijn te verlichten, is het veel meer dan dat. In tegenstelling tot de traditionele Westerse geneeskunde, waar pijn vaak als een klacht op zich wordt beschouwd, wordt er in de Chinese geneeskunde bij elke klacht steeds naar de volledige mens gekeken. Er wordt naar de oorzaak van het probleem gezocht en op deze manier komt men niet slechts tot een tijdelijke maar vaak een blijvende oplossing.
In de acupunctuur is de ziekte geen fenomeen op zichzelf, maar gaat het om het welbevinden van de mens als geheel. Dat geeft acupunctuur duidelijk een ander, meer holistisch uitgangspunt.
In onze visie is acupunctuur geen alternatief voor de moderne Westerse medische wetenschap, maar een welkome aanvulling hierop. Wij spreken dan ook liever over complementaire behandelwijzen.
Kijk voor meer informatie bij Visie TCM, Het onderzoek, De Behandeling en de Indicatielijst

NVA Logo 150 150 AcupunctuurDe Zorgpraktijk is aangesloten bij de NVA dat is de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur.
De NVA staat garant voor de hoge kwaliteit van de beroepsuitoefening van de bij haar aangesloten acupuncturisten.

Tip!
Voor degene die een acupunctuur behandeling overweegt, bestaat de mogelijkheid om kosteloos en vrijblijvend een gesprek te hebben (15 minuten).