079 - 316 50 73 info@dezorgpraktijk.nl

spijkerbedEen Amerikaans tevredenheidsonderzoek* onder maar liefst 89.000 acupunctuur patiënten die werden behandeld in 2014 en 2015, laat zien dat zij een bovengemiddelde mate van tevredenheid hebben. Niet alleen zijn zij opvallend tevreden over de acupunctuur behandeling, maar ook over de acupuncturist. De resultaten van het onderzoek zijn begin december gepresenteerd door de American Specialty Health Incorporated (ASH).

De deelnemers aan het onderzoek is gevraagd met behulp van een vragenlijst de algehele kwaliteit van de behandelend acupuncturist te waarderen en op een schaal van 0-10.Bij 80% (2014) tot 87% (2015) van de ondervraagden scoorde de acupuncturist tussen de 9 en 10. Vergeleken met de scores bij andere zorgverleners is dit hoog; daar werd bij 76% (2014) tot 80% (2015) tussen de 9 en 10 gehaald. In de vragenlijst werden ook eventuele bijwerkingen van de acupunctuur behandeling bijgehouden. Slechts 13 keer werd een ‘niet ernstige’ bijwerking genoteerd. Dat is 0,014 %.

Bijzonder is ook dat 85-93% van de ondervraagden aangaf, dat hun acupuncturist succesvol was in het verhelpen van hun gezondheidsklachten. Veel van deze patiënten kampten met hardnekkige chronische klachten. Een dergelijke mate van tevredenheid is opmerkelijk voor deze groep. 90% van de ondervraagden zou acupunctuur, als behandeloptie, aanbevelen bij familie en vrienden.
Dat is toch mooi nieuws! En nog mooier is dat deze resultaten overeenkomen met de resultaten van twee Nederlandse patiëntenonderzoeken naar de tevredenheid over acupunctuur. Deze onderzoeken zijn vorig jaar uitgevoerd door respectievelijk de NVA** en de NPVA*** (Nederlandse Patiëntenvereniging voor Acupunctuur). In de drie onderzoeken zien we gelijke resultaten.

Samengevat, zijn dat de volgende:

1. Patiënten scoren 8 of hoger op tevredenheid acupunctuurbehandeling.
2. Acupunctuur geeft nauwelijks of geen bijwerkingen.
3. Een opvallend hoog percentage van de ondervraagden
meldt verbetering van klachten:
– National health Survey (Amerika)*: 85-93% geven aan dat benadeling succesvol was voor de klacht gerelateerd aan de hulpvraag.
– Enquete NVA**: 80% van de ondervraagden geeft aan veel of redelijke verbetering van de klachten te ervaren.
– Enquete NPVA***: 75,5% van de ondervraagden ondervonden verbetering of volledig herstel van klachten
4. De meeste patiënten zich laten behandelen voor pijnklachten.

Wilt u meer lezen?

* Hier vindt u de bespreking van het Amerikaanse onderzoek
** NVA enquête
*** NPVA enquête