079 - 316 50 73 info@dezorgpraktijk.nl

Gertjo_20141 november 35 jaar geleden ben ik gestart als fysiotherapeut op het Croessinckplein in Zoetermeer in een groeps praktijk. Vanaf 1986 ben ik ook acupuncturist en mijn praktijk zat toen aan de Leidse Wallen te Zoetermeer, vandaar ben ik verhuisd naar mijn huidige plek en dat is Den Hoorn 9 te Zoetermeer. Steeds was de praktijk in het Dorp Zoetermeer.
Het plezier welke ik toen had in mijn werk is niet minder geworden, vooral het behandelen van al die patiënten is nog steeds wat ik graag doe. Helaas zijn de administratieve zaken in die 35 jaar fiks toegenomen en toch kan dat de pret niet drukken.
Het is goed om te merken dat er nog steeds patiënten uit die tijd de weg naar mijn praktijk weten te vinden en deze groep zorgt met de mond om mond reclame ook nog eens voor nieuwe aanwas.
Via deze weg wil ik alle patiënten hartelijk danken voor het in mij gestelde vertrouwen.
En als het aan mij ligt, ga ik voorlopig door.